Alarmierung  Einsatzbeschreibung                 2021  Mann    Fahrzeuge   Bericht
02.-03.04.2021
22:50 – 01:00
Brandeinsatz B 09
Böschungsbrand Fischern
13 TLF – A
KLF – A
lesen Sie mehr…
22.03.2021
05:05 – 06:15
Technischer Einsatz T01
Verkehrsunfall LKW – Höhe Putterersee
11 TLF – A
KLF – A
lesen Sie mehr…
23.02.2021
09:30 – 10:30
Technischer Einsatz T01
Tierrettung – Ketten
7 TLF – A
02.02.2021
07:50 – 13:00
Technischer Einsatz T01
Pumparbeiten KW Gulling
4 TLF – A
KLF – A