Alarmierung  Einsatzbeschreibung 2019  Mann  Fahrzeuge  Bericht
17.06.2019
00:39 – 01:00
Brandeinsatz B06
Fehlalarm Puttererschlößl
10 TLF -A
15.06.2019
12:30 – 20:30
Technischer Einsatz T01
Streckenposten Puttererseetriathlon
26 MTF ,KLF-A
LFB – A
07.06.2019
16:15 – 18:40
Technischer Einsatz T01
Wassertransport
1 TLF –  A
01.06.2019
19:00 – 00:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Sänger/Musikantentreffen
2 KLF- A
13.04.2019
19:30 – 23:30
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Frühlingskonzert
2 MTF – A
29.03.2019
07:00 – 11:00
Technischer Einsatz T01
Pumparbeiten KW Gulling
2 TLF _A
KLF – A
22.03.2019
10:00 – 12:30
Technischer Einsatz T01
Hangrutsch Mitteregg
3
12.03.2019
09:30 – 13:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Jägertagung Tag 2
2 MTF – A
12.03.2019
07:00 – 10:00
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Jägertagung Tag 2
10 KLF – A
MTF – A
11. – 12.03.2019
19:00 – 02:30
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Jägertagung Abend
2 MTF – A
11.03.2019
10:00 – 18:30
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Jägertagung Tag 1
2 MTF – A
11.03.2019
07:30 – 10:30
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Jägertagung Tag 1
13 KLF – A
MTF – A
09.03.2019
09:30 – 18:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Pferdetagung
2 MTF – A
09.03.2019
08:00 – 11:00
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Pferdetagung
9 MTF – A
09.03.2019
04:29 – 05:00
Brandeinsatz B06
BMA Puttererseehalle – Täuschungsalarm
7 TLF – A
05.03.2019
13:30 – 18:30
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Kinderfasching
2 MTF – A
02 – 03.03.2019
19:00 – 03:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Faschingskabarett
2 MTF – A
12.02.2019
09:10 – 09:30
Technischer Einsatz T03
PKW in Graben – Gulling
6 TLF-A
03.02.2019
04:30 – 07:00
Technischer Einsatz T01
Bäume über Straße  – Gulling
17 KLF – A
MTF – A
lesen Sie mehr…
01.02.2019
10:00 – 13:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Wintertagung Tag 2
2 MTF – A
01.02.2019
07:30 – 11:00
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Wintertagung Tag 2
9 MTF -A
KLF -A
31.01.2019
19:00 – 23:59
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Wintertagung Abend
2 MTF – A
31.01.2019
10:00 – 19:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Wintertagung Tag 1
2 MTF – A
31.01.2019
08:00 – 10:30
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Wintertagung Tag 1
11 MTF – A
KLF – A
18.01.2019
07:00 – 20:00
Technischer Einsatz T01
Schneeeinsatz Planneralm
4 KLF – A
12.01.2019
11:30 – 20:00
Technischer Einsatz T01
Schneeeinsatz Altenmarkt/St.Gallen
3 MTF – A
12.01.2010
10:00 – 15:00
Brandeinsatz B01
Brandwache Sternsingertreffen
3 KLF – A
12.01.2019
08:30 – 10:30
Technischer Einsatz T01
Parkplatzeinweisen Sternsingertreffen
10 MTF – A
07.01.2019
14:30 – 16:00
Technischer Einsatz T01
Druckrohrleitung KW Mitteregg abgedrückt
2 KLF – A
05.01.2019
14:30 – 20:00
Brandeinsatz B01
Brandsicherheitswache Neujahrskonzert
2 KLF – A